Ponuka

Firma TILIA sa od svojho vzniku v apríli r. 2003 špecializuje na tvorbu multimediálnych prezentácií. Ide o počítačové programy, využívané pri podpore predaja na veľtrhoch, výstavách, odborných seminároch a konferenciách. Často majú formu prezentácií firiem na CD nosičoch, a to ako cenníky, katalógy, návody na použitie výrobkov, prípadne multimediálne informačné systémy.

Multimediálne CD-ROM-y umožňujú pri prezentácii použiť množstvo prvkov, ako napr. texty, tabuľky, grafy, schémy, fotografie, grafiku, animácie, video, priestorové interaktívne projekcie, zvukový doprovod vo forme hovoreného slova alebo hudby. Všetky tieto prvky sú v prezentácii účelne a efektívne usporiadané s využitím interaktívneho ovládania pre myš a klávesnicu.

Okrem multimediálnych prezentácií pre našich klientov vytvárame aj www stránky.

K riešeným úlohám pristupujeme komplexne, a tak v našej ponuke nechýbajú ani doplnkové služby, ako napr. reklamná grafika, fotografovanie, úprava a tlač fotografií v najvyššej kvalite, výroba videozáznamov, scanovanie podkladov, grafické práce a výroba animácií. Nezabúdame ani na "klasické" reklamné činnosti, zahŕňajúce návrhy loga, dodávku reklamných predmetov s potlačou loga, výroba vizitiek a firemných tlačovín, návrhy reklamných prospektov a pod.

Pre každého zákazníka navrhujeme originálne riešenie produktu, s dôrazom na podporu identity klienta. V kombinácii s dobrou cenou, kvalitnou a načas vykonanou prácou sa tým snažíme o maximálnu spokojnosť zákazníka s našimi službami.

Ing. Tatiana Bareán Žolnová - TILIA, Edelényska 3, 048 01 Rožňava
+421 908 984 368, info@prezentilia.com